Tænketank for Musikundervisning arbejder for:


At styrke musikundervisningen af børn og unge samt uddannelsen og efteruddannelsen af musiklærere for dermed at sikre kvaliteten af fremtidens musikliv.

At alle børn og unge i Danmark - i børnehave, i folkeskole/grundskole og i gymnasiet - får mulighed for at tilegne sig basale musikalske kundskaber.

At alle børn og unge i Danmark modtager kontinuerlig og sammenhængende musikundervisning varetaget af musikuddannede lærere.

 

At styrke sammenhængen mellem eksisterende musikundervisningstilbud (folkeskole, musikskole etc.).

At styrke samarbejdet mellem alle led i den kæde, der danner fødekæden i dansk musikundervisning og dansk musikliv.

Sidste nyt


Tænketanken har færdiggjort sin rapport i marts/april 2016. Den er afleveret til kulturminister Bertel Haarder, som er meget optaget af rapportens konklusioner og forslag. Rapporten er desuden sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt alle kultur- og uddannelsesordførere.

Læs nedenfor rapporten "Musikkens Spor - dannelse og uddannelse i musik" og appendiks til rapporten, der beskriver tænketankens spørgeundersøgelser blandt musikstuderende og professionelle musikere.

Musikkens Spor - dannelse og uddannelse i musik

Appendiks

Løbende orientering

Klik her for at tilmelde dig løbende orientering