De svage led i den musikalske fødekæde

Af Martin Blom Hansen

Det er længe siden, den private Tænketank for Musikundervisning har ladet høre fra sig. Nu er det nyt fra tænketanken, nemlig en rapport med titlen ”Musikkens spor – dannelse og uddannelse i musik”. Rapporten ser især på den musikalske fødekæde og vejen for talenterne fra førskoleområdet og frem til en musikuddannelse. Kæden har nogle svage og knirkende led, påpeger rapporten. Og de hedder vuggestue/børnehave og folkeskolens musikundervisning.

Hvem får adgang til musik
Ifølge tænketanken står musiklivet og uddannelsessystemerne over for det problem, at de sociale strukturer og ”den kulturelle kapital” i barndomshjemmet er særdeles afgørende for børns adgang til musikken og udøvelse af musik – både i fritidsliv og som arbejde. Og det betyder, at et liv med musik primært bliver for dem, der har koderne – og noderne måske også – med hjemmefra.

Flere uddannede musiklærere
Rapporten har syv hovedpointer. Den første og vigtigste er at styrke musikfaget i folkeskolen. Det skal være veluddannede musiklærere, der skal undervise i musik folkeskolen. Og problemet er, at der er for få musikuddannede lærere til dette arbejde. Pointe nummer to i rapporten følger op med krav om, at der bør uddannes flere musiklærere, og at der skal være musikalske adgangskrav til musiklæreruddannelsen på professionshøjskolerne. De øvrige pointer handler blandt andet om øget indsats i vuggestuer og børnehaver, fokus på samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler og uddannelsessamarbejde mellem konservatorierne og professionshøjskolerne.

Tanker og anbefalinger
”Pædagoguddannelsen svigter på det musikalske område førskolebørn på det tidspunkt i deres liv, hvor modtageligheden er størst og sanseapparatet er mest åbent,” mener tænketanken og anbefaler blandt andet, at musik som obligatorisk fag og som specialiseringsfag skal ind på pædagoguddannelserne.

På folkeskoleområdet anbefaler tænketanken blandt andet, at musikfaget skal have langt mere fokus. Musik skal være obligatorisk gennem hele skoleforløbet, lærerne skal være uddannede i musik, og eleverne skal dokumentere kundskaber og færdigheder på linje skolens øvrige obligatoriske fag.

Forud for rapporten har tænketanken foretaget en række spørgeundersøgelser i det professionelle musikliv og inden for uddannelsesområdet.

Flere tænketanke på samme område
Det er ikke mange uger siden, at kulturminister Bertel Haarder (V) nedsætte den længe ventede tænketank for musikskolerne. Denne nye tænketank, hvor også DAMUSA er repræsenteret, er netop gået i gang med arbejdet. Og to af medlemmerne her er i øvrigt også medlemmer af Tænketank for Musikundervisning, nemlig Inge Marstal og Søren Bojer Nielsen.

Baggrund
Tænketank for Musikundervisning er oprettet på privat initiativ. Udgangspunktet for tænketanken har været ”de seneste mange års nedadgående tendens på musikundervisningsområdet,” som tænketanken skriver på deres hjemmeside, hvor de blandt andet henviser til Frede V. Nielsens rapport fra 2010, ”Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010”.

Tænketank for Musikundervisning består af:
Inge Marstal (formand), professor emerita i musikpædagogik, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Michael Bojesen, komponist, dirigent.
Anette Faaborg, tidligere rektor for Vestjysk Musikkonservatorium.
Søren Bojer Nielsen, direktør for Det Obelske Familiefond, tidligere musikchef for Sjællands Symfoniorkester.
Frank Rechendorff Møller, direktør for Augustinus Fonden.

Se mere: www.musiktaenketank.dk

Se nyhed om kulturministerens musikskoletænketank