Baggrunden for arbejdet


TÆNKETANKENS INITIATIV skal ses i lyset af af de seneste mange års nedadgående tendens på musikundervisningsområdet, senest tydeliggjort og dokumenteret i DPU-rapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010”.

Med udgangspunkt i rapportens konklusioner ønsker vi gennem yderligere undersøgelser, klarlægning og dokumentation at bidrage til at ændre tendensen og sikre en lysere fremtid for musikundervisningen af danske børn og unge.

I øjeblikket modtager kun ca. halvdelen af danske børn musikundervisning af en uddannet musiklærer.