Hvad gør vi


 1. Spørgeskemaundersøgelse blandt professionelle, klassiske orkester- og ensemblemusikere i Danmark.

  Formålet med undersøgelsen er at søge svar på, hvorvidt særlige institutioner, familiebaggrunde, geografiske forhold eller andre faktorer har en særlig betydning for børn og unges musikinteresse og lyst til at blive musikere.

  Undersøgelsen, der udføres i samarbejde med Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet, gennemføres hos samtlige musikere i de danske symfoniorkestre og ensembler. Undersøgelsen blev iværksat i december 2012 og de sidste besvarelser indløb november 2013. Undersøgelsen er under behandling og forventes afsluttet i foråret 2014.

  Lignende undersøgelser iværksættes foråret 2014 blandt musiklærerstuderende på professionshøjskolerne og studerende på samtlige landets musikkonservatorier. Undersøgelserne forventes afsluttet foråret 2015.

   
 2. Undersøgelse og afdækning af den samlede offentlige økonomi i det danske musikundervisnings- og musikuddannelsessystem. Undersøgelsen er påbegyndt i 2013 og forventes afsluttet i 2015.

Kommende undersøgelser

 1. Undersøgelse og sammenligning mellem Danmark og andre skandinaviske lande, dels af den obligatoriske og frivillige musikundersvisning af børn og unge og dels af uddannelserne til musiklærer og lærerkvalifikationer. Undersøgelsen påbegyndes i 2014 og forventes afsluttet i foråret 2015.