Seneste nyt fra Tænketank for Musikundervisning


Tænketanken repræsenteret i Kulturministeriets nye tænketank

April 2016

Kulturministeren har indsat to af tænketankens medlemmer i Kulturministeriets nye Tænketank for Musikskoler - en tænketank, der afslutter arbejdet i 2017. De to repræsentanter er Inge Marstal og Søren Bojer Nielsen.

Rapporten er færdiggjort

Marts/april 2016

Tænketanken har færdiggjort sin rapport i marts/april 2016. Den er afleveret til kulturminister Bertel Haarder, som er meget optaget af rapportens konklusioner og forslag. Rapporten er desuden sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt alle kultur- og uddannelsesordførere.

Læs nedenfor rapporten "Musikkens Spor - dannelse og uddannelse i musik" og appendiks til rapporten, der beskriver tænketankens spørgeundersøgelser blandt musikstuderende og professionelle musikere.

Musikkens Spor - dannelse og uddannelse i musik

Appendiks

Undersøgelser vedr. fødekæden i dansk musikliv

September 2014

2. del i gang

Tænketanken er i fuld gang med en spørgeundersøgelse blandt de studerende ved landets musikkonservatorier. Et af spørgsmålene er: hvor og hvornår blev du inspireret til at dyrke musikken? Var det i hjemmet, i folkeskolen eller i musikskolen f.eks.?

Undersøgelsen, der forventes afsluttet før jul, følger op på en tidligere spørgeundersøgelse blandt landets professionelle musikere og orkestre og ensembler.

Når undersøgelsen på konservatorierne er færdig kommer turen til musiklinje-studerende på landets professionshøjskoler.

Juni 2014

1. del afsluttet.

En del af Tænketankens arbejde består i at undersøge en række forhold i musiklivet, herunder undersøgelser af den såkaldte fødekæde til det professionelle musikliv. Gennem undersøgelserne, som tilrettelægges, gennemføres og bearbejdes i samarbejde med ekstern, videnskabelig ekspertise, vil områder, som ikke tidligere har været belyst, blive dokumenteret.

Den første undersøgelse, som er tilrettelagt i samarbejde med Roskilde Universitet og foretaget blandt samtlige professionelle, fastansatte, klassiske musikere i de danske symfoniorkestre, militærorkestre og ensembler, er afsluttet foråret 2014.

672 musikere har deltaget i undersøgelsen, der blandt andet stiller spørgsmål om instrumentvalg, uddannelsesforløb, opvækstmiljø og -sted. Af de adspurgte musikere er 425 vokset op i Danmark og dermed et ”produkt” af den danske, musikalske fødekæde. Svarprocenten på 70,54 er resultatet af et positivt samarbejde mellem Tænketanken og orkestrenes musikchefer. Gennemsnitsalderen for undersøgelsens deltagere er 46 år.

Den videnskabelige, statistiske analyse af undersøgelsen foretages netop nu af Centeradministrator for nyhedsformidling, koordinator for Magt, Medier og Kommunikation, Rasmus Burkal, Roskilde Universitet i samarbejde med Tænketanken.

Undersøgelsen viser indtil videre bl.a., at 71,9% af respondenternes musikinteresse er blevet vakt gennem familien og at 43.9% er vokset op i familier med professionelle musikere, heraf 30% med professionelle musikforældre.

62,7% har fået deres uddannelse alene i Danmark og 31.7% i Danmark og udlandet.

Med henblik på dels at validere undersøgelsens resultater og dels at få et aktuelt billede af rekrutteringsgrundlaget for fremtidens professionelle musikere, vil Tænketanken umiddelbart følge op med en lignende undersøgelse blandt unge musikstuderende ved alle landets musikkonservatorier. Undersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af 2014.

Tænketanken vil i 2014 tillige foretage en faglig og sociologisk undersøgelse blandt musiklærere og studerende med musik som linjefag ved professionshøjskolerne (lærerseminarierne), som uddannel-sesmæssigt retter sig direkte mod musikundervisning i folkeskolen.

Upopulær musikundervisning

Inger Ubbesen, underviser ved læreruddannelsen i Århus, har efter en studietur til Ungarn med et hold studerende skrevet dette interessante indlæg om metoderne brugt til musikundervisning der, og om man kan lade sig inspirere af dette i Danmark.

http://www.folkeskolen.dk/552155/upopulaer-musikundervisning

Kortlægning af samarbejde Musikskole - Grundskole

Læs Finn Holsts kortlægning af samarbejde Musikskole - Grundskole.

Uddrag af den nye svenske statsministers åbningstale

Citat fra den nye svenske statsministers, Stefan Löfvén, åbningstale om vigtigheden af børns adgang til undervisning i musik- og kulturskoler:

"De ideella krafterna inom idrottsrörelsen och det breda föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Därför ska barn och ungdomar få bättre möjligheter och lägre avgifter för att delta i idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola. En nationell strategi för kultur- och musikskolan tas fram."

Læs hele talen her

Frank Rechendorff Møller indtrådt i bestyrelsen

Fondsdirektør Frank Rechendorff Møller er indtrådt i Tænketankens bestyrelse efter Peter Augustinus død i foråret.

Ny læreruddannelse med musikprofil

Læreruddannelsen UCN udbyder fra august 2014 en ny profil som musiklærer. Uddannelsen er et samarbejde mellem UCN og Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg.

Læs mere her.

Høring om musikundervisning i Københavns Kommune

Mandag d. 3. marts 2014 deltog Inge Marstal og Søren Bojer Nielsen i en høring om Musikundervisning i København.

Høringen baserede sig på en rapport udarbejdet af kultur- og fritidsborgmesteren og børne- og ungdomsborgmesteren i samarbejde med Københavns Musikudvalg. 
Rapporten viste (bl.a.), at antallet af børn og unge, der benytter sig af musikundervisningen i fritiden er markant lavere i København end andre steder.

Download rapporten og programmet for dagen her.

DR Underholdningsorkestret

Esbjerg Ensemble

Spørgeskemaundersøgelse gennemført

Tænketanken har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt profesionelle, klassiske musikere i landets orkestre og ensembler.
Undersøgelsen er afsluttet i januar 2014 med en besvarelsesprocent på 70,54. 
Tænketanken behandler i øjeblikket besvarelserne.

Følg med her på siden.

Tænketanken er ligeledes i gang med at undersøge og afdække den samlede offentlige økonomi i det danske musikundervisnings- og musikuddannelsessystem (folkeskole, gymnasier, MGK, musikskoler, professionshøjskoler og konservatorier).

Aarhus Symfoniorkester

Løbende orientering

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her for at tilmelde dig løbende orientering