Tænketankens vision er:


 • at alle børn og unge i Danmark får adgang til kvalificeret og kontinuerlig undervisning i musik
 • at alle børn får mulighed for at opleve glæden ved musik
 • at alle børn får et basalt kendskab til musikkens grundelementer og forudsætninger for at udøve og lytte til musik, herunder den klassiske musik
 • at alle børn får del i den danske sangskat
 • at alle børn får mulighed for at synge i kor
 • at alle børn får adgang til at høre og opleve levende musik på højt niveau
 • at særlige tiltag, eksempelvis korprojeker og integrationsprojeker, understøttes
 • at musikundervisningen i børnehave, folkeskole og gymnasium tildeles et kvalitativt løft, dels gennem uddannelse af et tilstrækkeligt antal musiklærere og dels gennem formaliseret efter- og videreuddannelse

 • at alle musiklærere gennem deres uddannelse tilegner sig tilstrækkelige musikalske og pædagogiske færdigheder og kundskaber til at kunne undervise på et kvalificeret niveau
 • at der kommer øget fokus på musikkens indflydelse på børn og unges trivsel og udvikling
 • at der etableres et formelt og ansvarsforpligtende samarbejde dels børne- og ungdomsinstitutionerne imellem (vuggestue, børnehave, folkeskole, gymnasium), dels den frivillige musikundervisning imellem (musikskolerne og MGK), dels musikuddannelsesinstitutionerne imellem (pædagog- og lærerseminarium, konservatorium, universitet) og dels alle tre niveauer imellem
 • at der etableres et åbent samarbejde på tværs af faglige organisationer, ministerier m.m.

Tænketankens mission er:


 • at styrke musikundervisningen af børn og unge samt uddannelsen og efteruddannelsen af musiklærere for dermed at sikre kvaliteten af fremtidens musikliv.
   
 • at alle børn og unge i Danmark – i børnehave,  i folkeskole/grundskole og i gymnasiet - får mulighed for at tilegne sig basale musikalske kundskaber

 • at alle børn og unge i Danmark modtager kontinuerlig og sammenhængende musikundervisning varetaget af musikuddannede lærere
   
 • at styrke sammenhængen mellem eksisterende musikundervisningstilbud (folkeskole, musikskole etc.)
   
 • at styrke samarbejdet med alle led i den kæde, der danner fødekæden i dansk musikundervisning  og dansk musikliv.